Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie rentowe pracy do zdarzenia
http://image.slidesharecdn.com/dochodyzeswiadczen-110929053034-phpapp02/95/dochody-ze-swiadczen-5-728.jpg%253Fcb%253D1317274267 – źródło zdjęcia
dj na wesele świętokrzyskie i małopolska

Jednym z typów ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie rentowe. Pozwala na uzyskanie pomocy finansowej od ubezpieczyciela w momencie, kiedy dojdzie w pracy do zdarzenia losowego, na skutek którego ubezpieczona osoba będzie niezdolna na trwale do wykonywania obowiązków zawodowych.https://wyroby-kute.pl/15-elementy-kute Można też wyróżnić rentę rodzinną czyli takie świadczenie, które jest przyznawane z tytułu śmierci członka rodziny, który utrzymywał pozostałych bliskich.

Artykuł napisany przy współpracy z: