Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie chorobowe zajściem rozmaitych zdarzeń losowych wywołanych
http://images.slideplayer.pl/1/403762/slides/slide_5.jpg – źródło zdjęcia

Ze względu na tymczasową niezdatność do wykonywania pracy zawodowej pracownik może liczyć na ubezpieczenie chorobowe, jest to świadczenie, jakie jest wypłacane pracownikowi w związku z zajściem rozmaitych zdarzeń losowych wywołanych chorobami. Pod ubezpieczenie chorobowe wlicza się także urlop macierzyński. Dodatkowo wyróżnia się też świadczenia opiekuńcze, wyrównawcze oraz rehabilitacyjne.

Artykuł napisany przy współpracy z: http://mojaportugalia.com