Ubezpieczenia spoleczne: Podzial ubezpieczen spolecznych

Ubezpieczenia spoleczne: Podzial ubezpieczen spolecznych są płacone po uzyskaniu tak
http://www.empi2.pl/obudowa/slownik/files/rodzaje_ubezpieczen.jpg – źródło zdjęcia

W Polsce jednym z najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń okazuje się ubezpieczenie społeczne. W naszym kraju wyróżnia się jednakże dość specyficzny podział owych świadczeń, w zależności od rożnych czynników. I tak patrząc na nasz polski system ubezpieczeń społecznych warto wspomnieć o ubezpieczeniach emerytalnych, które są integralną częścią owego systemu.ottoindustries.com.pl/oferta/pracownia-projektowa-ochrony-srodowiska/realizacja-kompleksowych-prac-prowadzacych-do-uzyskania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-planowanych-przedsiewziec Są to doskonałe zabezpieczenia dla ludzi niezdatnych już do pracy na skutek zbyt podeszłego wieku. Jeżeli chodzi o składki, to ich płatnikami są ubezpieczający oraz zakład pracy, w którym pracowali. Dochody jakie ubezpieczony może uzyskać są płacone po uzyskaniu tak zwanego wieku emerytalnego czyli w okresie wyznaczonym odpowiednio dla kobiet oraz mężczyzn.

Ubezpieczenia spoleczne: Podzial ubezpieczen spolecznych ubezpieczona jest trwale niezdolna do

http://images.slideplayer.pl/1/403762/slides/slide_4.jpg – źródło zdjęcia

Następny rodzaj ubezpieczeń społecznych to ubezpieczenia rentowe. Są one wówczas, gdy osoba ubezpieczona jest trwale niezdolna do uzyskiwania dochodów z tytułu wykonywania pracy. Wtedy mówi się o rencie. Można także uzyskać rentę rodzinną, która jest przyznawana według polskich przepisów prawnych po śmierci głowy rodziny, będącego żywicielem utrzymującym rodzinę. Następna kategoria to ubezpieczenia chorobowe, a więc wypłacane pracownikowi na skutej tymczasowej niezdatności do pracy, jaka wynika z choroby.

Podobnie jeżeli chodzi o urlopy macierzyńskie, które są w tej samej kategorii. Mówi się także o świadczeniach opiekuńczych, wyrównawczych oraz rehabilitacyjnych. Na koniec jeszcze grupa ubezpieczeń wypadkowych, jakie są opłacane po to, żeby zabezpieczyć się na wypadek jakiegoś konkretnego zdarzenia losowego, jakie może wydarzyć się w pracy, po którym pracownik nie byłby już zdolny do realizowania swych obowiązków zawodowych.

Artykuł napisany przy współpracy z: http://happypreschool.edu.pl