Slownik terminow ubezpieczeniowych: Cargo

Slownik terminow ubezpieczeniowych: Cargo wyróżnić dwa

http://www.b-i-k.pl/wp-content/themes/brokerzy/images/bik-logo.png – źródło zdjęcia

Cargo jest terminem, który odnosi się do ubezpieczenia mienia w transporcie. Istnieje szereg rozlicznych rodzajów ubezpieczenia tego typu, które są zróżnicowane w zależności od środka transportu. Wyróżnia się na tej podstawie między innymi ubezpieczenie samochodowe, kolejowe, morskie oraz lotnicze.husky Biorąc pod uwagę aspekt punktu docelowego transportu, można wyróżnić dwa podstawowe typy ubezpieczenia cargo takie jak krajowe i międzynarodowe.

Artykuł napisany przy współpracy z: