Slownik terminow ubezpieczeniowych: Autocasco

Slownik terminow ubezpieczeniowych: Autocasco momencie, gdy dojdzie do wypadku
http://i.iplsc.com/ac-oc-te-pojecia-powinien-znac-kazdy-kierowca/0001S9KT16RFRNYU-C122-F4.jpg – źródło zdjęcia
pracowniaroslinna.pl/ogrody/projektowanie-ogrodow

Czym jest pojęcie autocasco? Jest to swego rodzaju ubezpieczenie, które stanowi świadczenie tyczące się pojazdu mechanicznego. Osoba ubezpieczająca gwarantuje ubezpieczonej osobie stosowne odszkodowanie w momencie, gdy dojdzie do wypadku losowego, na przykład uszkodzenia czy też zniszczenia pojazdu.http://iflsa.pl/ Kolejna kwestia to gwarancja uzyskania odszkodowania w przypadku kradzieży wozu. To, w jakim zakresie towarzystwo czy grupa ubezpieczeniowe udzielają ochrony jest uzależnione zwłaszcza od ubezpieczonego – wysokości składek przez niego ponoszonych itd.

Co więcej, można też mówić o tym, że najbardziej popularne są dwa podstawowe warianty ubezpieczeń AC, jakimi są ubezpieczenie AC w zakresie pełnym – ujmuje szkodę z zakresu AC ruch i postój oraz szkody dotyczące AC kradzież. Ponadto można też mówić o AC zakres ograniczony, w jakim uwzględnia się zakres ubezpieczenia AC ruch i postój bądź AC kradzież oraz z włączeniem ryzyka kradzieży. W tym przypadku mówi się między innymi o tak zwanym smartCasco a więc świadczeniu ubezpieczeniowym od szkody całkowitej oraz od kradzieży wozu.

Artykuł napisany przy współpracy z: