Slownik terminow ubezpieczeniowych: Asekurator

Slownik terminow ubezpieczeniowych: Asekurator Jest to
http://zaproszenia.wieszjak.polki.pl/work/privateimages/formats/WIESZJAK_GALLERY_BIG/1553397.jpg – źródło zdjęcia
plisy-rolety.pl

Jako asekurator rozumie się ubezpieczyciela czy też towarzystwo bądź grupę ubezpieczeniową. Jest to też termin odnoszący się do zakładu ubezpieczeniowego.

Artykuł napisany przy współpracy z: