Slownik terminow ubezpieczeniowych: Agent ubezpieczeniowy

Slownik terminow ubezpieczeniowych: Agent ubezpieczeniowy Zawód agenta ubezpieczeniowego
http://www.ubezpieczeniaonline.pl/_nowe/_assets/_img/slide-other-background.png – źródło zdjęcia
aby przejść na stronę kliknij tutaj.

Zawód agenta ubezpieczeniowego tyczy się profesji osoby fizycznej, bądź też może być to osoba prawna czy przedsiębiorca, który nie ma osobowości prawnej i jest upoważniony na podstawie współpracy z danym zakładem ubezpieczeń do świadczenia usług z zakresu umów ubezpieczeniowych. Oczywiście agent zatrudniony w towarzystwie ubezpieczeniowym zawiera umowy w imieniu oraz na rzecz danej firmy, jako jej bezpośredni reprezentant. Jest też swego rodzaju pośrednikiem w zawieraniu tego typu umów.

Artykuł napisany przy współpracy z: