Ubezpieczenie – rodzaje: Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie – rodzaje: Ubezpieczenie zdrowotne zdrowotnego wyróżnia

http://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2013/08/Arak-wykres-2.jpg – źródło zdjęcia
http://klimont.com/listwy-cenowe

W grupie rozlicznych rodzajów ubezpieczeń, jakie są na chwilę bardzo często wykupowane przez osoby ubezpieczające się znajduje się między innymi ubezpieczenie zdrowotne, a więc takie, w którym przysługują odpowiednia świadczenia o charakterze zdrowotnym pozwalające na zachowanie zdrowia i stosownej kondycji w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Mają one chronić przed skutkami ewentualnych chorób a także leczyć je oraz likwidować ich skutki.

Ubezpieczenie – rodzaje: Ubezpieczenie zdrowotne Co do ubezpieczenia obowiązkowego to

http://ubezpieczenia.comarch.pl/files/comarch_insurance_claims_schemat_funkcjonalny_systemu_425.jpg – źródło zdjęcia

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego wyróżnia się dwie kategorie – ubezpieczenie prywatne, czyi dodatkowe i dobrowolne, a także ubezpieczenie obowiązkowe. Co do ubezpieczenia obowiązkowego to zostało ono wprowadzone w naszym kraju na podstawie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która pochodzi z dnia 6 lutego 1997 roku. Ten rodzaj ubezpieczenia opiera się na następujących zasadach – gwarancji państwowej, zapewnienia równego dostępu wszystkich do tego typu świadczeń, samofinansowania, samorządności, solidarności społecznej, gospodarności oraz celowości działania, działalności kas chorych nie dla zysku, prawa wolnego wyboru osoby świadczącej ubezpieczenia.

Artykuł napisany przy współpracy z: www.ladeco.pl