Ubezpieczenia – rodzaje: Ubezpieczenia spoleczne

Ubezpieczenia – rodzaje: Ubezpieczenia spoleczne Jako ubezpieczenie społeczne
https://lh5.googleusercontent.com/schF9A7PuVMAFSOQmKsg3xtO3mn8FUUrpIpToUhSvMp7eHfNpQlFNQQiqFdcH_CW1_YjdHIM3lnE2BZx-EbAeg5432ZBGb0hbUrmXtcLZX3zig0JjQDgTKGEKQ – źródło zdjęcia

Jako ubezpieczenie społeczne rozumie się specjalny system świadczeń uregulowanych prawnie, na podstawie obowiązujących przepisów, które gwarantują pracownikom oraz ich rodzinom w razie czego skuteczne wsparcie pieniężne. Chodzi o pomoc ze składkowych środków publicznych. Są one przyznawane na skutek różnorodnych okoliczności – w przypadku śmieci kogoś z rodziny, starości, niezdolności danej osoby do wykonywania pracy, na skutek choroby itd. Ten rodzaj ubezpieczeń wiąże się ze spółdzielczym stosunkiem pracy bądź pracowniczym. Można także mówić o innych relacjach w tej materii. Niemniej jednak, ubezpieczenia tego typu istnieją po to, aby stanowić swego rodzaju ochronę zdrowia i zdolności do pracy kogoś, kto jest ubezpieczony.

Składkę w tym przypadku muszą opłacać obie strony – z jednej strony pracodawca czyli zakład pracy, a z drugiej również pracownik. Społeczne ubezpieczenia to dziedzina, jaką zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a także Kasa Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuł napisany przy współpracy z: http://yoy.tv/channels/272