Ubezpieczenia – rodzaje: Ubezpieczenia powszechne

Jednym z typów ubezpieczeń jest ubezpieczenie powszechne, to OC kierowców, OC rolników oraz OC budynków. Istnienie tych ubezpieczeń jest regulowane poprzez obowiązujące przepisy prawne. Warunki działania tychże świadczeń określają na przykład minimalne sumy gwarancyjne, zakres praw oraz obowiązków stron umowy, zakres świadczonych ubezpieczeń a także okres jego powstania.na stronie więcej informacji

Artykuł napisany przy współpracy z: http://www.djmike.com.pl/