Ubezpieczenia – rodzaje: Ubezpieczenia osobowe

W przypadku ubezpieczeń, jednym z najbardziej charakterystycznych rodzajów są ubezpieczenia osobowe, które mają na celu zapewnienie rekompensaty w postaci środków pieniężnych przyznawanych w związku z zaistnieniem nieprzyjemnych, losowych z reguły zdarzeń, jakie zostały uwzględnione w przedmiocie dokumentu polisowego. Może to być zarówno choroba, jak i inwalidztwo, wypadek, śmierć. Istnieją także konkretne ubezpieczenia osobowe, jakie odnoszą się do dożycia ustalonego wieku i wówczas są wypłacane ubezpieczającemu się.

Ubezpieczenia – rodzaje: Ubezpieczenia osobowe ubezpieczenia osobowe, jakie
http://www.ubezpieczenia.prypec.com.pl/wp-content/uploads/2011/03/ubezpieczenia.jpg – źródło zdjęcia

Ubezpieczenia osobowe zostały prawnie podzielone, na podstawie artykułu 829 Kodeksu Cywilnego. Wyróżnia się ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Artykuł napisany przy współpracy z: