Ubezpieczenie – informacje ogolne: Pojecie ubezpieczenia

Ubezpieczenie – informacje ogolne: Pojecie ubezpieczenia może polegać
https://www.profinfo.pl/img/min/401/456/40456148_pojecia-i-konstrukcje-prawne-ubezpieczenia-spolecznego_2_250x357_FFFFFF_pad_0.jpg – źródło zdjęcia

Czym jest w zasadzie pojęcie ubezpieczenia, które doskonale znamy, ale nierzadko nie mamy świadomości na czym w praktyce to świadczenia polega i może polegać. Jako polisę ubezpieczeniową rozumie się specjalny dokument, jaki podpisywany jest przez ubezpieczającego się czy ubezpieczającego coś i ponoszącego z tego tytułu regularne składki oraz firmę ubezpieczeniową, czyli ubezpieczyciela, który w razie zaistnienia sytuacji wskazanej w polisie ubezpieczeniowej wypłaci ubezpieczonemu określoną kwotę swego rodzaju rekompensaty.

Ubezpieczenie jest zatem niczym innym, jak po prostu skuteczną barierą ochronną przed negatywnymi zjawiskami i skutkami wypadków losowo zdarzających się, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i których nie da się wyeliminować.

Artykuł napisany przy współpracy z: