Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie wypadkowe

http://hrstandard.pl/wp-content/uploads/2013/01/tab2.jpg – źródło zdjęcia Kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku i zdarzenia losowego, jakiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, osoba read...

read more

Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie rentowe

http://image.slidesharecdn.com/dochodyzeswiadczen-110929053034-phpapp02/95/dochody-ze-swiadczen-5-728.jpg%253Fcb%253D1317274267 – źródło zdjęcia Jednym z typów ubezpieczeń read...

read more

Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie emerytalne

Wartym wyszczególnienia rodzajem ubezpieczenia społecznego jest ubezpieczenie emerytalne, które jest jedną z najważniejszych kategorii ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku można mówić read...

read more

Ubezpieczenia spoleczne: Ubezpieczenie chorobowe

http://images.slideplayer.pl/1/403762/slides/slide_5.jpg – źródło zdjęcia Ze względu na tymczasową niezdatność do wykonywania pracy zawodowej pracownik może liczyć na read...

read more

Ubezpieczenia spoleczne: Podzial ubezpieczen spolecznych

http://www.empi2.pl/obudowa/slownik/files/rodzaje_ubezpieczen.jpg – źródło zdjęcia W Polsce jednym z najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń okazuje się ubezpieczenie read...

read more